Salgs-og brugsbetingelser for e-gavekort

Definitioner

Virksomheden: Henviser til firmaet SEPHORA (herefter kaldet "SEPHORA" i dette dokument), som sælger det digitale gavekort.

Medvirkende: Henviser til en person, der helt eller delvist har medvirket økonomisk i et køb af et digitalt gavekort.

Initiator: Henviser til den første Medvirkende, der deltog i købet af det digitale gavekort.

Modtager: Henviser til den person, der er modtager af det digitale gavekort.

Personlige oplysninger: Henviser til listen over fornavne, efternavne, e-mailadresser, Medvirkende/venner og modtagere.

Digitalt gavekort: Henviser til en prepaid-konto på SEPHORAs webside. Hvert digitalt gavekort får tildelt en unik kode. Prepaid-kontoen er registreret på SEPHORAs bankkonto og skaber en betalingsmetode for indehaveren, der kan bruges til alle ordrer hos Sephora.

Gavekort: henviser til den elektroniske eller fysiske form, som det digitale gavekort er blevet oprettet i, og hvorpå den unikke kode er angivet.

1. Brugsbetingelsernes omfatning

Disse brugsbetingelser regulerer salg og brug af et digitalt gavekort. Ved brug af denne tjeneste giver brugeren sin fulde godkendelse af disse brugsbetingelser. Mindreårige kan kun bruge det digitale gavekortstjenesten efter godkendelse fra deres forældre (eller værge). Hvis det skulle vise sig, at en af bestemmelserne i denne arbejdsorden er ugyldig, vil den sammenlagte arbejdsorden og dens øvrige bestemmelser fortsat være bindende.
SEPHORA forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for brug.
Yderligere information kan findes på websiden.
Enhver brug af tjenesten, der sker efter en ændring af brugsbetingelserne, kræver fuld accept af brugsbetingelserne.

2. Generel beskrivelse af den tilbudte tjeneste

Tjenestens hovedfunktion består i at muliggøre et køb af et digitalt gavekort. Købes kan gennemføres af en person (enkelt køb) eller af flere personer (fælles gave). De hovedsagelige beskaffenheder ved købet er:

 1. For køberen er det muligt at vælge et design på det digitale gavekort og at skrive en personlig meddelelse til modtageren.
 2. For køberen er det muligt at udskrive det digitale gavekort for at sende det straks efter købet eller senere til den valgte modtager.
 3. Modtageren har mulighed for at få adgang til det digitale gavekort via forskellige betalingsmetoder (fx kreditkort).
 4. Brugeren har mulighed for at indløse det digitale gavekort på følgende måde: i webshoppen på www.sephora.dk og i alle Sephora-butikker i Danmark – dog med undtagelse af butikker i Magasin.

3. Personlig meddelelse valgt af køberen

Køberen har mulighed for at skabe en personlig meddelelse, der bliver trykt på gavekortet. SEPHORA påtager sig intet ansvar for meddelelser skrevet af køberen og kan ikke garantere indholdet. Ved at skrive en meddelelse, uanset indhold og information, accepterer kunden, at denne meddelelse anvendes til tjenestens formål. SEPHORA bruger kun disse oplysninger i henhold til virksomhedens privatlivspolitik. Indholdet i meddelelsen må ikke: (a) krænke tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder (b) overtræde gældende lovgivning i Danmark (c) krænke eller true, eller (d) være obskønt eller indeholde pædofilt indhold. SEPHORA forbeholder sig ret til at fjerne personlig information efter egen afvejning, med eller uden forvarsel.

4. Personlige oplysninger

SEPHORA er indehaver af personlige oplysninger, der overføres til selskabet ved hjælp af tjenesten. Disse kan blive brugt til kommercielle formål. SEPHORA forpligter sig til at overholde alle lovbestemmelser vedrørende automatisk behandling af personlige oplysninger. Hver bruger har ret til at anmode om at få personlige oplysninger slettet. Ved en sådan anmodning bedes du kontakte vores kundeservice.

5. At medvirke til et digitalt gavekort

Køberen har mulighed for at invitere pårørende og andre til at deltage i købet af et digitalt gavekort, forudsat at dette endnu ikke er købt eller leveret. Til dette formål råder initiatoren over et link, som han eller hun kan sende til udvalgte personer via beskeder eller andre personlige kommunikationsmidler. Initiatoren er selv ansvarlig for delingen af dette link. Hver medvirkende, der vælger at klikke på linket, har gjort dette efter udtrykkeligt ønske fra initiatoren. Hver besøgende, der kommer til bidragssiden for dette link, har ret til at deltage i købet af det digitale gavekort ved at bidrage med en sum penge via en af de tilgængelige betalingsmetoder. Når den besøgende kommer til bidragssiden for det digitale gavekort, vises navnet på initiatoren og modtageren tydeligt. Det antages, at den medvirkende kender initiatoren og modtageren. Inden der gives et bidrag til et digitalt gavekort, er det op til den besøgende at sikre ægtheden af anmodningen om bidrag. Hvis der er nogen som helst form for tvivl om ægtheden, er det den besøgendes pligt at kontrollere ægtheden direkte med initiatoren. SEPHORA kan ikke være skyldig i fejl, som er foretaget af nogen af de medvirkende. I tvivlstilfælde er den besøgende forpligtet til at kontrollere ægtheden hos initiatoren.

6. Udstedelse og forsendelse af et digitalt gavekort

Umiddelbart efter at det digitale gavekort er færdiggjort, skabes et gavekort, der sendes via e-mail til køberen (initiatoren). Hvis initiatoren har valgt indstillingen "send via e-mail", modtager modtageren gavekortet via den e-mailadresse, som initiatoren har angivet.

Gavekortet kan ikke modtages i følgende situationer:

 1. Spamfilteret har blokeret den omdirigerede filmeddelelse til "SPAM" eller spammappen.
 2. Firewallen har blokeret meddelelsen eller filen.
 3. Indbakken for e-mailadressen har nået sin lagergrænse.
 4. E-mailadressen er ugyldig.

7. Overførsel af digitalt gavekort til en modtager

Når køberen har købt det digitale gavekort, er han eller hun dets retmæssige ejer. Køberen har det fulde ansvar for at overføre eller give gavekortet til en modtager, så snart han eller hun vælger muligheden "send til en modtager via e-mail”. Brug af et digitalt gavekort som betalingsmiddel sker ved anvendelse af en kode på gavekortet. Køberen skal holde koden og gavekortet hemmelige. SEPHORA kan ikke holdes ansvarlig for en fejl fra brugeren af gavekortet eller for tab eller bedrageriforsøg.

8. Det digitale gavekorts gyldighedsperiode

Det digitale gavekort er gyldigt i 3 år. Efter denne tidsperiode kan det digitale gavekort ikke længere bruges, og enhver tilbageværende værdi på kortet går tabt. Gyldighedsperioden er angivet på det digitale gavekort.

Har du problemer med et gavekort der ikke har overskrædet gyldighedsperioden. Kontakt venligst vores kundeservice på kundeservice@sephora.dk

9. Modtagerens brug af et digitalt gavekort

Brug af et digitalt gavekort som betalingsmiddel er baseret på anvendelsen af koden, som er trykt på gavekortet. Modtageren forpligter sig til at foretage de nødvendige trin for at sikre kodens sikkerhed og fortrolighed. SEPHORA kan ikke holdes ansvarlig, hvis koden er blevet tabt eller brugt i et bedrageriforsøg. Ved tab af kortet, skal den begunstigede henvende sig til køberen (initiatoren) for at få en ny elektronisk kopi. Hvis køberen også har mistet det digitale gavekort (fx. efter slettelse af meddelelsen med det digitale gavekort i en fil), kan initiatoren få en elektronisk kopi efter at have sendt en anmodning herom til SEPHORAs kundeservice. I dette tilfælde sendes en elektronisk kopi til den e-mailadresse, som initiatoren brugte til at afslutte købet. Under ingen omstændigheder er det muligt at få et nyt gavekort, det vil sige en ny kode.

SEPHORAs generelle købsbetingelser og garantierne i forbindelse hermed gælder automatisk for køb foretaget med det digitale gavekort. Disse betingelser gælder også:

 1. Det digitale gavekort kan bruges i webbutikken på www.sephora.dk og i alle Sephoras butikker i Danmark (dog ikke Sephora butikker i Magasin).
 2. Hvis beløbet på det digitale gavekort ikke er tilstrækkeligt til at udføre en ordre online, kræves der yderligere en betaling for at afslutte købet.
 3. Det digitale gavekort kan bruges flere gange. Hvis der er penge tilbage på gavekortet efter en bestilling, gælder dette resterende beløb for yderligere ordrer inden for det digitale gavekortets angivne gyldighedsperiode.
 4. Hvis varer fra en ordre med det digitale returneres til SEPHORA, bliver beløbet, som blev brugt som betaling af varerne, ført tilbage til det digitale gavekort. Dette beløb kan derefter bruges til et nyt køb hos SEPHORA.

10. Annullering af køb og tilbagebetaling af et digitalt gavekort

Et digitalt gavekort kan annulleres af køberen (initiatoren), og annulleringen kan kun udføres, hvis kortet ikke er brugt. For at annullere købet skal initiatoren sende en anmodning til kundeservicen senest 14 dage efter, at et digitalt gavekort er blevet leveret. Forespørgsler, der kommer til kundeservice efter fristen på 14 dage, Har du problemer med et gavekort der ikke har overskrædet gyldighedsperioden. Kontakt venligst vores kundeservice på kundeservice@sephora.dk

I tilfælde af annullering af købet får hver medvirkende til det digitale gavekort deres bidrag tilbage via den anvendte betalingsmetode og dette uden nogen gebyrer. Initiatoren kan aldrig få de andre medvirkende parters bidrag ved en annullering.

Hvis gavekortet ønskes returneret skal der rettes henvendelse til vores kunderservice på kundeservice@sephora.dk med følgende oplysninger:
Navn
IBAN + SWIFT bank information
Gavekort nummer
Der vil blive fratrukket et gebyr på 25kr ved returnering af gavekort. Returnering af gavekort kan ikke udføres i butik.

Gavekort kan ikke videresælges eller ombyttes til kontanter.

11. Afslutning af tjenesten

Vi kan nægte at udføre vores tjenester til kunder af en af følgende årsager:

 1. En overtrædelse af disse betingelser.
 2. Hvis vi mener, at en kundes handlinger over for os kan føre til økonomiske tab for os eller fordomme mod os eller mod en tredjepart.
 3. Hvis der foretages ændringer på vores webside, der gør kortet midlertidigt ubrugeligt.

12. Priser

De beløb, der kan købes til et digitalt gavekort, er tilgængelige på sephora.dk.

13. Garantiens grænser

SEPHORA kan ikke garantere en uafbrudt funktion for tjenesten og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forstyrrelser, funktionsfejl eller utilgængelige tjenester, især ikke når vedligeholdelse er i gang, i forbindelse med opdateringer eller problemer forårsaget af internetforbindelsen. SEPHORA bruger moderne teknologi for at undgå svindel og ændringer ved det digitale gavekort. Brugeren erkender dog, at SEPHORA kun kan holdes ansvarlig for skader i tilfælde af bevist grov skødesløshed, når disse skader opstår eller er afhængige af:

 1. Bedrageri eller ændringer foretaget i tjenesten af tredjemand;
 2. Usædvanligt lange reaktionstider eller langsom drift hos tjenesten;
 3. Tab, beskadigelse ved eller sletning af oplysninger, der udgør det digitale gavekort eller e-mails, som er sendt mellem brugeren og SEPHORA, hvilket også omfatter genskabelse eller rekonstruktion af sådanne oplysninger eller meddelelser.

SEPHORA kan kun holdes ansvarlig på betingelse af, at en påvist fejlagtig krænkelse af forpligtelserne i dette dokument er foretaget af SEPHORA og anmeldt af en anden part. SEPHORA er aldrig ansvarlig for eventuelle indirekte skader, som opstår hos anvenderen som følge af brugeren eller tredjepart. Dette omfatter finansielle tab og/eller indkomster og/eller udbytte og/eller estimeret udbytte og/eller tilfældige forstyrrelser i billedet. Rådgivning eller information fra SEPHORA kan ikke betragtes som en garanti under nogen omstændigheder.

14. Hjælp – Kontakt

Du kan altid kontakte vores kundeservice mandag til torsdag i tidsrummet 09.00-17.00 og fredag 09-16. Telefonnummeret er: 89 87 23 40. Eller ved at skrive en e-mail til:
kundeservice@sephora.dk